Ridere Consulting

Årsredovisning och årsbokslut

Årsredovisning och årsbokslut

En årsredovisning är en sammanställning av ett företags ekonomi för ett räkenskapsår och ska lämnas in till Bolagsverket senast sju månader efter avslutat räkenskapsår. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild över ditt företags resultat och ställning. Enligt Bokföringslagen måste du löpande sköta ditt företags bokföring. Hur det ska göras beror på företagets omsättning och vilken typ av verksamhet företaget bedriver. Antingen görs det genom en årsredovisning för aktiebolag eller genom ett årsbokslut för enskilda firmor, handels- och kommanditbolag.

Följande innehåll ska finnas med i en årsredovisning:

  • Förvaltningsberättelse, upprättas för aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.
  • Resultaträkning, sammanställning av resultatkonto av intäkter och kostnader.
  • Balansräkning, tillgångar och skulder sammanställt från balanskonto.
  • Tilläggsupplysningar, notiser för eventuella förklaringar för balansräkning och resultaträkning.
  • Revisionsberättelse(vissa aktiebolag kan slippa revisionsberättelse men måste följa andra regler)
  • Kassaflödesanalys (gäller endast större aktiebolag), förändringar i likvida medel.

Den sammanställda årsredovisningen ska lämnas till Bolagsverket. Årsredovisningen är ett offentligt dokument och kommer att finnas tillgänglig för andra i anslutning till ditt företags uppgifter.

Följande ska finnas i ett årsbokslut:

  • Resultaträkning – sammanställning av resultatkontot för intäkter och kostnader.
  • Balansräkning – tillgångar och skulder sammanställning av balanskonton.
  • Tilläggsupplysningar – noter för eventuella förklaringar till balansräkning och resultaträkning.

Ta hjälp av en Auktoriserad Redovisningskonsult

Med hjälp av en Auktoriserad Redovisningskonsult upprättas ditt företags årsredovisning eller årsbokslut med hög kvalitet. Du kan tryggt lägga ditt företags ekonomi i en kvalificerad Redovisningskonsults händer och spara både tid och pengar. När räkenskapsåret är slut har den Auktoriserade Redovisningskonsulten skött kundföretagets löpande bokföring, upprättat ett årsbokslut eller en årsredovisning och skickat årsredovisningen till Bolagsverket. Vi hjälper dig!

Relaterade artiklar

Ekonomisk rådgivning

Lönsamhetsanalys

Vad gör ett företag lönsamt? Det är en ständig fråga som många egna företagare ställer sig. Det handlar många gånger om att

Läs mer »
Ekonomisk rådgivning

Affärsrådgivning

God affärsrådgivning kan ge dig verktyg för att utveckla affärsmål som ska ta dig och din verksamhet till nästa nivå. Med rätt

Läs mer »
Ekonomisk rådgivning

Skatterådgivning

Samtliga transaktioner som sker inom ett företag genererar ofta olika skattefrågor. Skatterådgivning är till för företag som behöver hjälp med att räta

Läs mer »

Vi är auktoriserade

Vad betyder det för dig som är kund?

Rapport om årsredovisningen

Vad betyder det för dig som är kund?

E-post: info@ridereconsulting.se 
Telefonnummer: 076-393 82 32

Kontakt

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort