Lönehantering och löneadministration

Lön är ofta företagets viktigaste och största post. Lönehantering innefattar en hel del administrativt arbete samtidigt som det är viktigt att allt blir rätt. Lön är den del som alla anställda på ett företag alltid har rätt till enligt lag och något som är en viktig del i svensk lagstiftning. Utöver själva grundlönen i sig […]

Fakturering och fakturahantering

Beroende på vilket typ av företag du har så varierar också behovet av hjälp med fakturahantering. Att en faktura blir rätt hanterad är mycket viktigt. Inte bara för företagens trovärdighet utåt utan också för bokföringens skull. Idag är det vanligt i både små och stora företag att outsourca fakturahanteringen. Viktigt att fakturan blir rätt Att […]

Betalningsuppdrag

Betalningsuppdrag är när en Auktoriserad Redovisningskonsult på uppdrag hanterar ditt företags betalningar via ditt företags bankkonto. I betalningsuppdraget arbetar Redovisningskonsulten självständigt och har befogenhet att sköta betalningar för din räkning. Betalningarna sker självständigt av redovisningskonsulten, utan ditt godkännande. Godkännandet från dig som kund sker genom attest av fakturor etc. Då en Redovisningskonsult oftast sköter hela […]

Outsourca din ekonomi- och lönehantering

Ekonomi är ett stort område som bland annat omfattar löpande bokföring och lönehantering. I ekonomihanteringen ligger en hel del administrativt arbete som tar mycket tid. Det är därför smart att lägga företagets ekonomi hos någon som vet hur man gör. Lön är i många fall den största kostnaden i företaget och det är därför otroligt […]