Lönsamhetsanalys

Vad gör ett företag lönsamt? Det är en ständig fråga som många egna företagare ställer sig. Det handlar många gånger om att göra rätt satsningar och från dessa satsningar få verksamheten lönsam. För att du ska kunna öka din lönsamhet och få bra kontroll på verksamheten så är det en god idé att göra en […]

Affärsrådgivning

God affärsrådgivning kan ge dig verktyg för att utveckla affärsmål som ska ta dig och din verksamhet till nästa nivå. Med rätt affärsstrategi och rätt satsningar blir affärerna mer lönsamma. En Auktoriserad Redovisningskonsult är den naturliga affärsrådgivaren för ditt företag. Särskilt om du söker en rådgivare med stor kunskap och erfarenhet av ekonomi, administration, verksamhetsstyrning […]

Skatterådgivning

Samtliga transaktioner som sker inom ett företag genererar ofta olika skattefrågor. Skatterådgivning är till för företag som behöver hjälp med att räta ut frågetecken som kan uppstå i skattefrågor kopplat till företagets redovisning. Den svenska skattelagstiftningen är dessutom komplicerad och när olika skatter ska betalas för olika transaktionstyper så kan det vara svårt att räkna […]

Analyser övrigt

Ekonomisk analys En Auktoriserad Redovisningskonsult kan erbjuda dig som företagare en rad olika rapporter och analyser av ekonomisk karaktär. Det kan handla om allt från analys av ekonomiska nyckeltal till analys av företagets kassaflöde. En kassaflödesanalys är en perfekt analys för att följa företagets ekonomiska utveckling. Analys och ekonomisk rapportering är en del av det […]

Verksamhetsstyrning

Styr din verksamhet till att använda rätt resurser på rätt sätt. Det är verksamhetsstyrning beskrivet på ett enkelt sätt. Verksamhetsstyrning går ut på att styra verksamheten mot företagets målsättningar. Ekonomistyrningen fokuserar i huvudsak på ekonomisk information, medan verksamhetsstyrning fokuserar på alla sorters resurser i en verksamhet och förespråkar proaktiva satsningar. Sträva mot samma mål Det […]

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning innebär att företagsledning vidtar åtgärder för att nå de ekonomiska mål som har tagits fram. En Auktoriserad Redovisningskonsult kan hjälpa företaget genom att föreslå åtgärder, sätta mål för att styra verksamheten mot de finansiella målen. Ekonomistyrning syftar ofta till att styra verksamheten mot de ekonomiska mål som har satts för att maximera verksamhetens vinst. […]

Starta företag

Att starta eget företag är en dröm för många och vare sig du vill starta aktiebolag eller enskild firma så är det mycket att tänka på. Även ett mindre företag som är verksamt lokalt måste bokföra och registrera händelser på rätt sätt enligt gällande lagstiftning. Hur mycket det kostar, vilka avgifter du ska betala och […]

Rådgivningstjänster för ditt företags affärer!

En del i att driva ett framgångsrikt företag är att ha kontroll över ekonomin och att kunna blicka framåt med hjälp av ett rättvisande beslutsunderlag. En Auktoriserad Redovisningskonsult hjälper dig med kundanpassade redovisningstjänster som passar just ditt företags behov. Det kan handla om att öka ditt företags lönsamhet genom att göra en lönsamhetsanalys men det […]

Ekonomisk rådgivning

Ekonomisk rådgivning är guld värt för många företag som söker hjälp med ekonomin. Utöver den löpande bokföringen, redovisningen och ekonomiska rapportering som du får av en Auktoriserad Redovisningskonsult så kan du också få värdefull ekonomisk rådgivning. Ekonomisk rådgivning hjälper dig med många av företagets viktigaste ekonomiska händelser och beslut. Det kan handla om rådgivning kring […]