Ridere Consulting

Löpande bokföring och redovisning

Som företagare är du skyldig enligt lag att bokföra alla affärshändelser som sker i ett företag. Allt från mindre personalkostnader till miljonbelopp som betalas in från företagets kund, ska bokföras. En stor del av det arbete som en Auktoriserad Redovisningskonsult utför åt företag i Sverige idag är löpande bokföring och löpande redovisning. I regel är det samma sak men med olika benämningar, bokföring är redovisning och vice versa. Den löpande bokföringen innefattar alla affärshändelser som sker under ett räkenskapsår.

Styrker ekonomiska beslut

Löpande bokföring är en nödvändighet och grundläggande för att ta rätt beslut för verksamheten. Att ta stora ekonomiska beslut kräver kunskap och med hjälp av företagets löpande redovisning blir det betydligt enklare att ha kontroll på affärerna. Företagets löpande bokföring visar dig hur företagets framtid kommer att se ut i form av framtida ekonomiska händelser. Att ha tillgång till aktuella siffror då en ny satsning ska göras underlättar avsevärt den utvärdering som behöver göras när beslut ska tas.

Lagen kräver löpande bokföring

Alla kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag, andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Bokföring av fakturor kan göras på två olika sätt, det ena är faktureringsmetoden, där fakturorna bokförs direkt de läses in och det andra är kontantmetoden, då fakturan bokförs när den betalas. Fördelarna med att löpande bokföra är många, då kan du snabbt få en ekonomisk överblick av din verksamhet. Det är inte enbart på grund av de ekonomiska fördelarna som ett företag ska ha löpande redovisning. Det är dessutom ett lagkrav. I bokföringslagen framgår det att fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig. Sedan är det upp till varje företag att välja på vilket sätt man sköter bokföringen, att som företagare själv sköta sin bokföring eller att ta hjälp av en Redovisningskonsult.

Relaterade artiklar

Ekonomisk rådgivning

Lönsamhetsanalys

Vad gör ett företag lönsamt? Det är en ständig fråga som många egna företagare ställer sig. Det handlar många gånger om att

Läs mer »
Ekonomisk rådgivning

Affärsrådgivning

God affärsrådgivning kan ge dig verktyg för att utveckla affärsmål som ska ta dig och din verksamhet till nästa nivå. Med rätt

Läs mer »
Ekonomisk rådgivning

Skatterådgivning

Samtliga transaktioner som sker inom ett företag genererar ofta olika skattefrågor. Skatterådgivning är till för företag som behöver hjälp med att räta

Läs mer »

Vi är auktoriserade

Vad betyder det för dig som är kund?

Rapport om årsredovisningen

Vad betyder det för dig som är kund?

E-post: info@ridereconsulting.se 
Telefonnummer: 076-393 82 32

Kontakt

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort