Rapport om årsredovisningen – den nya Bokslutsrapporten

En Rapport om årsredovisningen är ett kvalitetskvitto för ditt företags redovisning. Endast en Auktoriserad Redovisningskonsult från Srf konsulterna kan upprätta en Rapport om årsredovisningen åt företaget. När revisionsplikten år 2010 slopades för mindre företag, behövdes en modern form av rapportering för att intyga kvaliteten i företagens redovisning. Detta gav upphov till Bokslutsrapporten enligt Reko, som […]

Årsredovisning och årsbokslut

Årsredovisning och årsbokslut En årsredovisning är en sammanställning av ett företags ekonomi för ett räkenskapsår och ska lämnas in till Bolagsverket senast sju månader efter avslutat räkenskapsår. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild över ditt företags resultat och ställning. Enligt Bokföringslagen måste du löpande sköta ditt företags bokföring. Hur det ska göras beror på företagets […]

Bokslut och årsbokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ditt företags bokföring under ett räkenskapsårs. Ett årsbokslut eller en årsredovisning upprättas med fördel av en Auktoriserad Redovisningskonsult som även kan sköta företagets löpande bokföring. Årsbokslutet, som upprättas för enskilda firmor, handels- och kommanditbolag, är inte som en offentlig handling vilket däremot årsredovisningen, som upprättas för aktiebolag är. Eftersom […]

Bokslut och Deklarationer- hjälp med ekonomisk rapportering

Inkomstdeklaration, årsredovisning och bokslut är exempel på lagstadgade krav på företagens ekonomiska rapportering. Gemensamt för dessa är att de är återkommande och är något alla företag måste göra enligt lag antingen vid räkenskapsårets slut eller vid slutet av period (månadsvis, kvartalsvis eller årsvis). Oavsett om du är ägare av en enskild firma eller ett aktiebolag […]